Medbone

Linija regenerativnih rješenja tvrtke "MedBone" dizajnirana je kako bi omogućila vrhunsku kvalitetu uz konačan rezultat prirodne kosti. adBone® BCP je 100% sintetična porozna osteokonduktivna keramika. Sadrži 75% HAp i 25% TCP. Koristi se za ispunjavanje koštanih praznina ili nedostatka, a karakterizia ju visoka poroznost i velike mehaničke otpornosti.

MedBone umjetna sintetička kost | Dental Kod

Osnovne karakteristike

TAG Dental regeneterativna rješenja Animal free Proizvedeno iz 100% sintetičkog materijala
TAG Dental regeneterativna rješenja Bez rizika infekcije Izbjegava se potencijalni rizik prijenosa infekcije
TAG Dental regeneterativna rješenja Odlično vrijeme resorpcije Biokompatibilno i bioresorptivno
TAG Dental regeneterativna rješenja Dostupno u različitim veličinama Razne granulacije kosti i veličine membrana

adBone BCP

adBone BCP je porozna 100% sintetički koštani nadomjestak koja sadrži 75% HAp i 25% TCP te je namijenjena popunjavanju koštanih praznina ili oštećenja. Ovo rješenje je osteokonduktivno, pružajući otvorenu poroznost i visoku međusobnu povezanost uz visoku mehaničku otpornost.

MedBone adBone granule sintetičke kosti

Porozni sintetički koštani biomaterijal

adbone®BCP je potpuno sintetički dvofazni materijal za koštanu ugradnju od 75% hidroksiapatita (HAp) i 25% beta-trikalcijevog fosfata (β-TCP).

MedBone adBone granule sintetičke kosti

Višesmjerno povezan porozitet

adbone®BCP ima višesmjerno međusobno povezanu poroznost koja vodi trodimenzionalnu regeneraciju kosti. Kako se proces zacjeljivanja kosti odvija, adbone®BCP se resorbira i zamjenjuje novom kosti. Zbog svog sastava adbone®BCP predstavlja dvofaznu resorpciju.

MedBone adBone granule sintetičke kosti

Visoki stupanj poroznosti

adbone®BCP dizajniran je za postizanje najvišeg stupnja poroznosti bez ugrožavanja mehaničke otpornosti.

TAG Dental prije restauracije gingivoformer
MedBone adBone granule sintetičke kosti Granules 0.1 - 0.5 mm
MedBone adBone granule sintetičke kosti Granules 0.5 - 1 mm
MedBone adBone granule sintetičke kosti Granules 1 - 2 mm
MedBone adBone granule sintetičke kosti Blocks

MedBone Video

Otkrijte sintetičku kost adBone BCP te upoznajte njezine vrhunske karaketristike uz visoku hidrofilnost.

Specifikacije

Medbone sintetička kost specifikacije
Sastav 75% HAp 25% TCP
TAG dental vrsta veze implantata
Poroznost 60%
TAG dental površina implantata
Veličina pora 400μm
TAG dental promjeri implantata
Mehanička otpornost 3 MPa