Reference

Neki od korisnika naših programa

Dentalno protetski laboratorij Skornišek, Rijeka

FS Studio Dent d.o.o., Rijeka

Privatna praksa dentalnog laboratorija Kristina Tucman, Zagreb

Zubotehnički laboratorij Barbara Volčić-Tić, Čavle

Privatna praksa dentalnog laboratorija Željka Mešter, Sesvete

Dental art d.o.o., Osijek

Privatni zubotehnički laboratorij Žujić, Rijeka

Privatni dentalni laboratorij Ivana Kim, Osijek

Dentalni laboratorij Popović, Krasica

Privatni zubotehnički laboratorij Hrvoje Hocenski, Rijeka

Stomatološka ordinacija Škerl

Stomatološka ordinacija Bilen

Stomatološka ordinacija Hrstić

Stomatološka ordinacija Anamarija Tomljenović-Stojkić

Stomatološka ordinacija Delić

Psihološka praksa Anima

Capta d.o.o.

Stomatološka ordinacija Crljen

i mnogi drugi...